0907 677 826

Điện thoại bàn Panasonic KX TSC11 (Đen)

Màn hình hiển thị số gọi đến, gọi đi.

Bộ nhớ 50 số điện thoại.

Nhớ 50 số gọi đến 10 số gọi đi.

Khoá đường dài, di động bằng mã.

Điện thoại bàn có các mức điều chỉnh âm lượng và chuông.

0907677826